Windenergie

Door Thijs Bakker     oud Rijkshavenmeester Het Nieuwe Diep te Den Helder.

Bij de VHN bijeenkomst op 10 november jl. heb ik iets gezegd over praktische verbeteringen in windenergie. Dank voor de gelegenheid een uitgebreider stukje voor de VHN website te schrijven.

Toenemende productie van Windenergie

 

Velen van ons, havenmeesters en andere verwanten, zijn betrokken bij de transitie naar een duurzame samenleving. Niet alleen bij contacten met schepen en hun aanvoer, maar ook in het havengebied zal ruimte worden gezocht om windturbines te plaatsen. Bij de Eemshaven werd een veelzijdig en experimenteel windpark opgezet. Bij het in aanbouw zijnde windpark Krammer, wordt het sluizencomplex verrijkt met 34 windturbines. Kort gezegd, havenmeesters zijn betrokken bij windenergie.
Een voor mij aansprekend onderwerp, omdat ik als schoonzoon heb “uitgezocht” een technisch natuurkundige die is gepromoveerd in de aerodynamica van windturbines. Deze Gustave Corten werkte een flinke periode bij het ECN en heeft vele patenten op zijn naam staan. Daarna heeft hij zijn eigen bedrijf opgezet (CortEnergy.nl ) waarmee hij verbeteringen op bestaande windturbines introduceerde. Voorts heeft hij voor nieuwe turbines een moderner en beter blad uitgevonden.
In beide gevallen worden de beperkte extra kosten op korte termijn terugverdiend. 
 

Welnu, de harde informatie is als volgt :
                                                                   

 1. De opbrengst van de meeste van de huidige windturbines in Nederland is met ongeveer 3% te vergroten door toepassing van zogenaamde VORTEX GENERATORSPRO (slim ontworpen aerodynamische vinnen) op de bladen. De terugverdientijd is meestal minder dan 2 jaar. De techniek is inmiddels op 6 turbine-types toegepast. Voor de Vestas V66 en de Vestas V80 turbines is respectievelijk 2,8% en 3,4% meeropbrengst vastgesteld.
 

2. Nieuwe windturbines kunnen 6-7% meer energie produceren bij vrijwel gelijke kosten door toepassing van modernere, zogenaamde “slender blades”. Deze vrijwel niet te geloven claim is onderzocht door Prof. dr.ir. Van der Tooren van de TU Delft, door Dong Energy, door Suzlon (wind turbine multinational uit India) en door de Nederlandse firma Lagerwey Wind. Suzlon heeft inmiddels deze technologie volledig geadopteerd en de geclaimde meeropbrengst is ruim gehaald bij ruim 100 in gebruik zijnde turbines. Meer informatie staat in een artikel van het vakblad WindNieuws uit 2016 :    

 

 

 

 

 

 

 


http://www.cortenergy.nl/2016%2012%2027%20WindNieuws%20jr.33%20nr.6.pdf

 

 

Nu de zachte informatie:

De stimulering van de regering voor duurzame energietransitie met daaruit volgende belangstelling voor windenergie komt nu goed van de grond, maar de uitvindingen van Corten blijven in veel gevallen in bureaulades liggen.
* Een nog beperkt aantal windturbines in het land is uitgerust met de VORTEX GENERATORSPRO  en produceert met het verwachte plus 3% resultaat. 
* Met zijn modernere bladen ( 6-7% extra) komt Corten niet verder dan beleefde gesprekken.
De directe financiële stimulans voor de grote turbinebouwers om een beter product te leveren lijkt gering; zij zijn wèl geïnteresseerd in méér turbines bouwen. Hun grote R & D afdelingen blijken niet bereid om te erkennen dat een enkeling hen kan verbeteren met hoger renderende wieken.

* Ook grote investeerders laten het erbij hangen; zij zijn geïnteresseerd in risicoloos beleggen.

* Voorts zijn de stimulerende aanjagers en adviseurs op gebied van windenergie wel belangstellend en vol begrip, maar ontwijken vooralsnog verantwoordelijkheid.


Stel je voor dat wij, havenmeesters, in een zo weinig doortastende situatie, ons nautisch (=zeemanschappelijk geleid) bedrijf op deze manier vaart willen geven naar duurzame ontwikkeling !
 

Graag ben ik bereid degenen, die binnen het netwerk bij gemeente, provincie of andere overheid interesse weten in de technologie van CortEnergy, nader te informeren.


Thijs Bakker ; email   bakkermc@veteranen.nl ;  gsm   06 16393244 .

 

« Vorige