Werkendam Green Award Haven

Green Award voor de binnenvaart

Kan Green Award een milieukeur voor de binnenvaart ontwikkelen dat eenvoudig, betaalbaar, ambitieus maar haalbaar is? Een keurmerk, dat een schonere binnenvaart erkent, herkent en stimuleert?

Over de antwoorden op deze vragen van de binnenvaartorganisaties en de Nederlandse zeehavens hoefde Green Award niet lang na te denken. Het thema past binnen de missie en de tijd was er rijp voor. Green Award ging aan de slag, sprak met schippers en havens, stelde een programma van eisen op en gaf invulling aan randvoorwaarden zoals bemensing, financiering en inbedding in de bestaande organisatie.

Het gevraagde keurmerk is gerealiseerd en de ambitie is dat het er toe leidt dat
- schone schepen erkend, herkend en gestimuleerd worden
- verladers een instrument aangereikt krijgen om schone schepen te kiezen
- havens korting geven op het havengeld aan "schone" schepen

De Haven van Werkendam is de zeventiende haven die korting geeft aan de schepen die een Green Award certificaat hebben.

Op maandag 11 april mocht de scheidend havenwethouder van Werkendam het Green Award bord ontvangen uit handen van dhr. Jan Fransen directeur van Stichting Green Award aan boord van de gloednieuwe duwboot Hercules 18. deze duwboot wordt samen met de Hercules 17 verscheept naar Paraqua om daar voor Imperial te gaan varen.

Na de overhandiging van het bord ontving de havenmeester J. Smit  vlaggen en stickers om aan de scheepvaart kenbaar te maken dat de haven van Werkendam korting geeft voor schone schepen.

« Vorige