Persbericht RWS bureau telematica

Dit nieuws werd vandaag bekend in de laatste ‘River of Information’. In deze editie staat verder beschreven hoe het logistieke concept ‘Hub-and-Spoke’ succesvol wordt toegepast in de binnenvaart en staan de digitale ontwikkelingen en resultaten vanuit het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) centraal.

 

 De krant de ‘River of Information’ wordt onder ruim 7.000 binnenvaartschippers verspreid. De ‘River of Information’ is een uitgave van Bureau Telematica Binnenvaart en Connekt, mogelijk gemaakt vanuit het programma IDVV van Rijkswaterstaat. Eerdere edities zijn verschenen in 2012 en in 2013. De krant is na te lezen op: http://www.binnenvaart.org/riverofinformation4/mobile/ 

App ‘Reismelden’ 

Elektronisch melden voor de binnenvaart kan nu ook via de app ‘Reismelden’. Het melden van reis- en ladinggegevens via de app ‘Reismelden’ heeft voordelen ten opzichte van het melden via marifoon, telefoon of fax. Het is laagdrempelig en ladinggegevens die via de app zijn gemeld, worden ook direct digitaal ingelezen in het IVS90-systeem. Daarnaast ontvangt de schipper bijvoorbeeld scheepvaartberichten inclusief stremmingen. De app ‘Reismelden’ is vanaf nu beschikbaar voor smartphones met Android of iOs besturing. 

 

 

 ’Hub-and-spoke’ 

In het artikel over Hub-and-Spoke vertellen terminal-exploitant BCTN en binnenvaartrederij Danser Group hoe zij elkaar hebben gevonden met Hub-and-Spoke, een nieuwe logistieke aanpak voor de binnenvaart. Door intensief samen te werken en met behulp van onder andere het programma IDVV is een succesvolle hub-dienst opgezet. De BCTN-terminal in Nijmegen vormt een draaischijf voor het containervervoer tussen de zeehavens Antwerpen en Rotterdam enerzijds en de terminals aan de Boven-Rijn anderzijds. Hogere frequentie, verdubbeling van capaciteit afstemmen van planning vereist een uitwisseling van informatie. Dat kan alleen als marktpartijen elkaar vertrouwen. Zowel BCTN als Danser leggen uit hoe ze dat hebben opgepakt en welke positieve veranderingen dit teweeg brengt. 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) In het programma IDVV werken overheden, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen. Rijkswaterstaat is initiatiefnemer van dit programma. 

------------------------------------ 

« Vorige