Jaarvergadering 2021

Eindelijk, na ruim anderhalf jaar konden wij elkaar weer ontmoeten als leden van onze vereniging.
Het congres bij Groningen Seaports was ons laatste samen zijn, plannen voor 2020 waren er volop, maar opeens was er de wereldwijde pandemie die alles en iedereen in zijn greep hield en nog steed houd. Geen dag gaat er voorbij of er is iets over Covid in het nieuws, alles dicht, lockdown, versoepelingen en dan toch weer niet, en zo gaat het in 2021 nog steeds.

Toch zag het bestuur kans om weer een ledenvergadering te beleggen met in achtneming van de nu geldende regels. Op 08 juli, later dan gebruikelijk mochten wij onze jaarvergadering houden in het Waddencentrum op de Afsluitdijk.
Nadat veel van onze leden de werken aan en op de dijk al vanuit de file hadden gezien, kon de voorzitter, na de koffie met gebak de jaarvergadering openen. Bijna 30 leden waren van heide en ver naar het hoge Noorden gekomen om deze vergadering bij te wonen.
Blij om elkaar weer te zien en te ontmoeten starten wij de vergadering, helaas is 1 lid ons ontvallen hier staan wij een moment staande bij stil. Dhr. Robin Goossens.                             .
Drie nieuwe leden stellen zich voor aan de vergadering en krijgen een boek over het onstaan van onze vereniging overhandigd door de voorzitter.
De jaarrekeningen van 2019 en 2020 worden besproken, er zijn geen opmerkingen van uit de zaal, de kascontrole is uitgevoerd en aan de penningmeester wordt decharge verleend. onze vereniging staat er financieel goed voor, mochten er havens zijn die iets willen organiseren meer daar geen of te weinig middellen voor hebben, trek aan de bel bij Ellen Boers.

Er treden twee nieuwe leden toe tot het bestuur John den Hollander North Sea Ports en Nanda Boer Bergen op Zoom.

Verder is er besloten dit jaar geen congres te organiseren maar dit uit te stellen tot 2022, wel wil het bestuur in september een bij eenkomst beleggen in Delft, houd dus de nieuwbrief goed in de gaten.

Na afoop van de vergadering was er een heerlijke lunch, daarna was er de gelegenheid om de expositie te bekijken en om als grutto over Noord Nederland te vliegen.

Tijdens de lunch is ons scheidend bestuurslid nog verrast met de bokaal die behoort bij de Havenmeester van het jaar. Rob was zchtbaar vereerd dat hij hem nog einige tijd een prominente plaats mag geven bij hem thuis.

Na nog gezellig netwerken ging een ieder zijn weegs.

« Vorige