Een revolutionaire manier van brandbestrijding


 

Met de draagbare GreenPort Fire Suppression Tool (FST) kunnen branden in ruimtes tot 150 m3 snel en effectief worden bestreden zonder noemenswaardige gevolgschade door water en rook. De GreenPort FST is een revolutionair en handzaam brandbestrijdingsapparaat op basis van een aerosol oplossing. Het kan doeltreffend worden ingezet door brandweerkorpsen, politiekorpsen en BHV-ers. En particulieren! De GreenPort is hèt ideale blusmiddel voor kleinschalige bedrijfs- en woningbrande

De GreenPort FST is eenvoudig in gebruik. Door eerst de pin te verwijderen, wordt de elektronische ontsteking van het apparaat geactiveerd. U heeft dan precies 8 seconden de tijd om het apparaat in de brandende ruimte te gooien. Na de 8 tellen vult de drukloze aerosol-oplossing met grote snelheid de ruimte. Deze aerosol-oplossing (een collodïaal mengsel van vloeistofdeeltjes in een gas) verlaagt de temperatuur in 30 seconden met 500º C en dooft het vuur.

De aerosol-oplossing in combinatie met de snelle temperatuurdaling voorkomt tevens dat aanwezige gassen niet kunnen ontbranden en eventueel aanwezig explosief materiaal niet explodeert. De aerosol-oplossing tast het zuurstofgehalte in de ruimte nauwelijks aan, is niet giftig en daarom onschadelijk voor mens en dier.

De GreenPort FST is speciaal ontworpen voor klasse A, B, C en F (K) branden en is voor brandweerkorpsen een geweldige aanvulling op het materieel. Bijvoorbeeld op locaties waar geen of weinig water voorhanden is. Verder is het betreden van een brandende ruimte gevaarlijk door kans op backdrafts en flash-overs. Door eerst een GreenPort in de ruimte te gooien, wordt deze bedreiging weggenomen en kan de brandweer de ruimte betreden om eventuele slachtoffers te zoeken en evacueren.

Gevolgschade bij brandbestrijding kan enorm zijn. Wanneer de brandweer uitrukt voor een woningbrand waarbij de zolderverdieping in vuur en vlam staat, zal bluswater ook de verdiepingen daaronder zwaar beschadigen. Wanneer een GreenPort tijdig wordt gebruikt, kan dit voorkomen worden.

De elektronische ontsteking van de GreenPort FST vonkt niet en werkt op een duurzame verwisselbare batterij. Een activatie LED-lampje gaat branden als de pin wordt verwijderd. Op elk apparaat staat aangegeven wanneer deze batterij vervangen dient te worden. De levensduur van het apparaat is 15 jaar.

Elektronische ontsteking, vonkt niet
Zuurstofreductie van 2%
15 jaar houdbaar
Activatie-LED lampje
Verwisselbare batterij
Onderhoudsvrij
EPA SNAP gecertificeerd (Aerosol A SFE, CE keurmerk)
Aerosol-oplossing is niet giftig
Aerosol-oplossing is niet bijtend
Aerosol-oplossing is niet geleidend

Als u meer over de GreenPort Fire Suppression Tool wilt weten en bestellen, neem dan  contact op met TBTA.

http://www.tbta.nl/revolutionaire-manier-brandbestrijding/

« Vorige