Bergen op Zoom

De ontwikkeling van de Theodorushaven in Bergen op Zoom begint zijn vruchten af te werpen. In 2009 is besloten de haven te herstructureren en gereed te maken voor de komende 50 jaar. De eerste resultaten hiervan worden zichtbaar.

Zo is er onder meer een begin gemaakt met het herstellen van de oevers. Dat was nodig, want door de steeds groter geworden schepen waren de glooiende oevervoorzieningen ernstig beschadigd. De Theodorushaven, aangelegd in de jaren ’60 van de vorige eeuw, kon de grootte van de schepen en de kracht van de motoren niet meer aan. In plaats van het repareren van de oevers, is ervoor gekozen om damwanden aan te brengen en de haven zodoende ook te verbreden. Recentelijk is hier de eerste fase van afgerond. In totaal is hier 300 meter oevervoorziening vervangen door damwanden. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor fase 2 en 3 ook van start gegaan. In totaal wordt hier 1600 meter aan verzwakte oevers vervangen door damwanden. Deze werkzaamheden zijn uiterlijk februari 2016 afgerond. Door beide projecten zijn in totaal 12 bedrijven beter bereikbaar geworden via het water, evenals een aantal openbare voorzieningen.

Geleidewerken Burgemeester Peterssluis
Binnen en buiten de Burgemeester Peterssluis zullen dit jaar de geleidewerken worden vervangen. Er wordt ook wachtplaats met afloopvoorziening gerealiseerd. Hierdoor kunnen schepen tot en met CEMT-klasse Va veilig afmeren. Dit werk zal eind 2014 worden afgerond. Hoewel de haven formeel klasse Va heeft, komen regelmatig schepen van ruim 190 meter binnen.

Green Award
In 2013 is de zogeheten Green Award ingevoerd in de Theodorushaven. Dit houdt in dat schepen met een Green Award-certificaat 5 procent korting op de havengelden krijgen. In 2013 hebben 219 van de 2110 schepen in de haven van de regeling gebruik gemaakt.

TEN-T
De Europese Unie heeft in december 2013 een verordening vastgesteld, waarbij zij tot één grensoverschrijdend netwerk is gekomen voor het vervoer via weg, spoor, water en de lucht. Aangezien de Theodorushaven is gelegen op drie van de negen zogenaamde corridors binnen Europa en de haven voldoende tonnage omzet en schepen ontvangt is aan de Theodorushaven de status van kernhaven toegekend. Dat betekent dat de Europese Unie van mening is dat de Theodorushaven van het hoogste Europees belang is. De kernhavenstatus kan door zowel overheden, als bedrijven worden benut bij Europese subsidieaanvragen die betrekking hebben op de binnenvaart.

Containerterminal
De gemeente Bergen op Zoom heeft in maart 2014 een intentieovereenkomst gesloten over de vestiging van een containerterminal op Noordland. De overeenkomst is gesloten met Markiezaat Container Terminal B.V. en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Hierin zijn afspraken vastgelegd over het uitvoeren van een nader onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een nieuwe binnenvaartterminal in de Buitenhaven.

Bergen op Zoom wil vlakbij bedrijventerrein Noordland een nieuwe regionale openbare haven voor de binnenvaart ontwikkelen. Dat is nodig, omdat de tijdelijke terminal aan de gemeentelijke loswal bij de Vierlinghweg aan de grenzen van zijn capaciteit is gekomen. Al geruime tijd voert de gemeente Bergen op Zoom gesprekken met de Markiezaat Container Terminal BV. Hieruit is naar voren gekomen dat de investering in de nieuwe terminal door derden zal moeten geschieden. Inmiddels heeft het Havenbedrijf Rotterdam N.V. aangegeven dat zij buiten haar eigen havengebied afhandelingslocaties zoekt en dat Bergen op Zoom hiervoor een geschikte locatie is.

Nog dit jaar zal duidelijk moeten zijn of het project haalbaar is. Vervolgens zal bekeken worden of er vervolgovereenkomsten zullen worden aangegaan. Indien één en ander voorspoedig verloopt zal de containerterminal in 2017 operationeel zijn.

Meer informatie over de bedrijventerreinen Theodorushaven en Noordland kunt u hier verkrijgen: www.aangenaaminbusiness.nl

 

 

Havens

Haven

Amersfoort

De haven aan de Eem
Haven

Delft

De burgemeester van Delft vergaderd met het anker van de VHN op tafel
Haven

Rotterdam

Amazonehaven wachtplaatsen binnenvaart
Haven

Bergen op Zoom

Ontwikkelingen haven werpen vruchten af
Haven

Hardinxveld

Gemeente haven Hardinxveld
Haven

Amsterdam

De haven van Amsterdam is bereikaar vanaf zee via de sluizen van IJmuiden
Haven

Den Helder

Ellen Boers artikel Noordhollands Dagblad havenmeester van het jaar 2014
Haven

Nijmegen

Start renovatie Waalkade
Haven

Scheveningen

De haven van Scheveningen
Haven

Werkendam

Grootste schip ooit in de Beatrixhaven
Haven

Groningen

Profiel Groningen Seaport