Groningen

                                                                    
                                              - PERSBERICHT -
 

Enorme bouwput voor realisatie offshore windhaven

Miljoeneninvestering voor havenbekken Beatrixhaven in Eemshaven

 

De Beatrixhaven, een van de havenbekkens in de Eemshaven, is momenteel één grote bouwput. Vrachtwagens rijden af en aan voor de realisering van de laatste uitbreidingsfase. Daarna is dit gedeelte van de haven gereed als offshore-windhaven.  Groningen Seaports investeert hiermee ruim 56 miljoen euro en is hiermee gereed om in te spelen op de mega-ontwikkelingen die spelen in de offshore windindustrie.
 

De Beatrixhaven krijgt na realisatie van de werkzaamheden een  diepte van 10,40 meter onder NAP met in totaal een grondverzet van ca. 1,3 miljoen kubieke meter.
 De aannemerscombinatie Liebregts/Van den Herik voert het grootste gedeelte van de werkzaamheden uit. Momenteel wordt er gewerkt met graafmachines en dumpers, in een later stadium is er een zogenaamde cutterzuiger noodzakelijk. Er is sprake van een ‘gesloten grondbalans’; het uitgegraven materiaal wordt benut om het omliggende terrein op te hogen. De verwachting is dat de grondwerkzaamheden dit najaar klaar zijn. Begin 2015 is de complete uitbreiding van de Beatrixhaven in de Eemshaven gereed.

 

Toekomst als  offshorewind-haven
In de Beatrixhaven zullen voornamelijk windmolenonderdelen getransporteerd worden die op de kades klaarliggen. Na realisatie is de kade 1420 meter lang. Het laatste deel van de kade is speciaal ontworpen voor zeer zware ladingen zoals de verschillende onderdelen van een windmolen. Daarnaast komen er allerlei bijzondere schepen in deze haven - variërend van een ‘eenvoudig’ schip tot een immens ‘platform’ à la Pacific Orca. Groningen Seaports voert diverse gesprekken over de verkoop van de gronden rondom dit havenbekken waarvoor ca. 90 ha beschikbaar is.

Delfzijl,  20 mei 2014

 

Profielschets Groningen Seaports

 

GRONINGEN SEAPORTS

 

Havens en terreinen

Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten – van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. Tevens beheert Groningen Seaports de multimodale terminal Groningen Railport in Veendam. Er bevinden zich diverse geclusterde bedrijventerreinen in de havengebieden. Zo is er in Delfzijl een chloor gerelateerd chemiecluster met Akzo Nobel en haar alliantiepartners en is er in de Eemshaven een energiecluster met grote energieproducenten als Engie, Norned, Nuon/Vattenfall en RWE/Essent. En dat trekt weer energiegebruikers aan: Google bouwt het grootste data center van Europa in de Eemshaven.

 

Groningen Seaports heeft een marktgerichte instelling. Wij zijn dienstverleners. Voor ons staat de wens van de klant voorop. We hebben prima faciliteiten, we werken met korte lijnen, we hebben een ijzersterke multimodale infrastructuur en … wij houden van ons werk, onze regio en onze havens.

 

Missie

Groningen Seaports bestaat om verantwoord, integer en duurzaam de economische activiteiten en daarmee de werkgelegenheid, te stimuleren in de havens, industrieterreinen en andere logistieke knooppunten die Groningen Seaports beheert of waar het de regie voert.

 

DELFZIJL

 

De haven van Delfzijl is een industriehaven. Doordat in de jaren ‘50 van de vorige eeuw gas en zout in de regio werden gevonden, heeft zich in Delfzijl een sterk chemisch cluster ontwikkeld dat niet minder dan 15% van alle chemische producten die in Nederland worden geproduceerd voor haar rekening neemt. De haven van Delfzijl bestaat uit een buiten- en een binnenhaven. De Handelshaven is het logistieke hart van het havengebied en ligt vlakbij het oude centrum van Delfzijl. Het oostelijk deel van deze haven is bestemd voor de beroepsvaart en het westelijke deel is gereserveerd voor de pleziervaart. De Handelshaven is bereikbaar via het 6 kilometer lange Zeehavenkanaal. De noordzijde van dit kanaal bestaat uit een schermdijk, waarop 14 van de in totaal 19 windturbines in Delfzijl groene energie produceren. Aan de zuidzijde hiervan liggen diverse laad- en losfaciliteiten ten behoeve van de overslag van chemische producten of grondstoffen voor de chemische industrie. Chemie, recycling, energie en logistiek zijn de belangrijke sectoren in Delfzijl.

 

Facts & figures

 • Overslag 5.128.000 ton (2015)
 • Oppervlakte: 1.469 hectare
 • Beschikbaar: ca. 490 hectare
 • Lengte Handelskade: 850 meter
 • Diepgang zeehaven: 9 meter
 • Diepgang binnenhavens: 5 meter

 

EEMSHAVEN

 

De Eemshaven is een diepzeehaven met hoogwaardige logistieke en industriële faciliteiten en bestaat uit vier havenbekkens. De Eemshaven is het laatste decennium uitgegroeid tot een energiehaven van formaat. Met een opgesteld vermogen van 8000 MW wordt vanuit de Eemshaven ongeveer een derde van alle energie in Nederland geproduceerd en is het een haven van nationaal belang geworden. De laatste jaren zijn er miljarden euro’s in de Eemshaven geïnvesteerd in nieuwe bedrijven en infrastructuur. Er zijn nieuwe energiecentrales gebouwd, er is een olieterminal gerealiseerd, er zijn nieuwe logistieke dienstverleners neergestreken en er wordt een immens datacenter gebouwd. Verder zijn er kilometers kade aangelegd en nieuwe havenbekkens gegraven. De Eemshaven huisvest het grootste windpark van Nederland op land en daarnaast speelt de haven een belangrijke logistieke rol in de aanleg van windparken op zee. Energie, recycling, agribusiness en logistiek zijn de belangrijke sectoren in de Eemshaven.

 

Facts & figures

 • Overslag 6.181.000 ton (2015)
 • Oppervlakte: 1.310 hectare
 • Beschikbaar: ca. 360 hectare
 • Afmeerfaciliteiten Emmahaven: kade 130 meter; drijvende steiger 700 meter aan ligplaatsen
 • Kadelengte Julianahaven: 2.300 meter
 • Kadelengte Beatrixhaven: 1.440 meter
 • Kadelengte Wilhelminahaven: 1.250 meter
 • Huidige diepgang: 11 meter
 • Toekomstige diepgang (2017): 14 meter

 

CONTACTGEGEVENS

 

Groningen Seaports

Handelskade Oost 1

9934 AR DELFZIJL

Postbus 20004

9930 PA DELFZIJL

 

T +31 (0)596-640400

F +31 (0)596-630464

E info@groningen-seaports.com

W www.groningen-seaports.com

T @GroningerHavens

 

 


Havenmeester Groningen Seaports

Andre Bruijn

 

Havens

Haven

Amersfoort

De haven aan de Eem
Haven

Delft

De burgemeester van Delft vergaderd met het anker van de VHN op tafel
Haven

Rotterdam

Amazonehaven wachtplaatsen binnenvaart
Haven

Bergen op Zoom

Ontwikkelingen haven werpen vruchten af
Haven

Hardinxveld

Gemeente haven Hardinxveld
Haven

Amsterdam

De haven van Amsterdam is bereikaar vanaf zee via de sluizen van IJmuiden
Haven

Den Helder

Ellen Boers artikel Noordhollands Dagblad havenmeester van het jaar 2014
Haven

Nijmegen

Start renovatie Waalkade
Haven

Scheveningen

De haven van Scheveningen
Haven

Werkendam

Grootste schip ooit in de Beatrixhaven
Haven

Groningen

Profiel Groningen Seaport
 •  
 •  
 • Haven Amsterdam
 •